Processbrytning

Lockout/Tagout


Vi har ett fullständigt program för all typer av lås- och avstängningsbehov. Vi har personlig utrustning för låsning av alla brytbehov och utrustning. Vi kan låsa ventiler och pneumatisk utrustning samt elektriska brytare.

Svenska industrier har oftast väl utbyggda säkerhetssystem för personligt skydd men Gotecs Lockout/Tagout ger den extra dimensionen och nivån av arbetar- och anläggningssäkerhet vid avställning/service. Våra produkter kompletterar de existerande systemen med enkla intuitiva metoder där utföraren kan försäkra sig om att alla risker är säkerställda och låsta på ett tydligt och tryggt sätt.
Som exempel kan nämnas låsning av ventiler, maskiner och brytare. Vi har även låssystem för arbeten där många är involverade så att alla säkert kan arbeta med respektive del och vara trygga i att allt är avstängt. 

Kontakta Lars-Göran Bauhr för mer information och demonstration av våra produkter.

 

Please publish modules in offcanvas position.